Home / KHÁCH HÀNG / Khôi phục dữ liệu ổ cứng Western 250GB đầu từ lỗi

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Western 250GB đầu từ lỗi

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Western 250GB đầu từ lỗi
Rate this post

– Ngày 14/11/2016 khôi phục dữ liệu ổ cứng Western 250GB model: WD2500AAKX cho anh Thuận(O987210161). Nguyên nhân ổ không nhận do đầu từ lỗi. Dữ liệu được phục hồi hoàn toàn và bàn giao cho khách hàng.

 

Check Also

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung 500GB hỏng đầu từ

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung 500GB hỏng đầu từRate this post Ngày 13-9-2017 …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *