Khôi phục dữ liệu ổ cứng Western 250GB Format mất dữ liệu

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Western 250GB Format mất dữ liệu
Rate this post

– Ngày 9/12/2016 khôi phục dữ liệu ổ cứng Western 250GB model: WD2500BEVT cho anh Bình (O989205420). Tình trạng Format nhầm ổ E mất dữ liệu. Ngay trong ngày dữ liệu được phục hồi và bàn giao cho khách hàng.

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Western 250GB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *