Khôi phục dữ liệu ổ cứng Western 250GB Ghost nhầm mất dữ liệu

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Western 250GB Ghost nhầm mất dữ liệu
Rate this post

Ngày 20/12/2016 khôi phục dữ liệu ổ cứng Western 250GB model: WD2500AVVS cho khách hàng (O903254981). Tình trạng do khách hàng Ghost vào ổ D, đã chạy phần mềm. Ngay trong ngày tất cả dữ liệu được lấy lại và bàn giao cho khách hàng.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *