Khôi phục dữ liệu ổ cứng Western 250GB hỏng đầu từ

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Western 250GB hỏng đầu từ
Rate this post

– Ngày 24/2/2017 khôi phục data ổ cứng cho anh Đức ở Điện Biên (O912808456). Ổ cứng Western 250GB model: WD2500AAJS. Ổ cứng được khách hàng mang đến trong tình trạng không hoạt động. Nguyên nhân hỏng đầu từ. Toàn vẹn dữ liệu của khách hàng được khôi phục và gửi lại cho khách hàng sau 1 ngày.

khoi phuc du lieu WD2500AAJS

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *