Khôi phục dữ liệu ổ cứng Western 2TB đầu từ hỏng

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Western 2TB đầu từ hỏng
4.7 (93.33%) 3 votes

– Ngày 14/8/2017 Khôi phục dữ liệu cho khách hàng là anh Hải (0974070984) .Ổ cứng của anh là Western 2TB model :WD20EFRX được Cứu dữ liệu -137 Nguyễn Ngọc Vũ kiểm tra và xác định nguyên nhân đầu từ hỏng. Dữ liệu được recover toàn bộ và gửi lại cho khách hàng.

Khôi phục dữ liệu-Western-2TB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *