Khôi phục dữ liệu ổ cứng Western 2TB hỏng 2/8 đầu từ

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Western 2TB hỏng 2/8 đầu từ
Rate this post

– Ngày 23/7/2016 khôi phục dữ liệu ổ cứng Western 2TB model: WD20NMVW cho anh Thưởng (O1694644468). Hiện tượng ổ cứng không hoạt động. Nguyên nhân hỏng 2/8 đầu từ. Theo yêu cầu của khách hàng chúng tôi đã lấy toàn bộ dữ liệu và bàn giao lại cho anh Thưởng.

khôi phục dữ liệu WD20NMVW

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *