Khôi phục dữ liệu ổ cứng Western 2TB hỏng 2/8 đầu từ

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Western 2TB hỏng 2/8 đầu từ
Rate this post

– Khôi phục dữ liệu ổ cứng Western 2TB model: WD20NMVW cho chị Linh (o976562493) ngày 9/7/2016. Ổ cứng được khách hàng mang đến trong tình trạng không nhận do đánh rơi. Sau khi kiểm tra xác định ổ cứng hỏng 2/8 đầu từ. Chúng tôi đã phục hồi dữ liệu thành công cho chị Linh sau 2 ngày.

khôi phục dữ liệu WD20NMVW

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *