Khôi phục dữ liệu ổ cứng Western 2TB lỗi đầu từ

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Western 2TB lỗi đầu từ
Rate this post

– Ngày 4/10/2016 khôi phục dữ liệu ổ cứng Western 2TB model: WD20EZRZ cho anh Văn (O912024871). Tình trạng ổ không nhận. Qua kiểm tra xác định lỗi 1/5 đầu từ. Chúng tôi đã lấy lại toàn bộ dữ liệu cho khác hàng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *