Khôi phục dữ liệu ổ cứng Western 320GB bị chết cơ

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Western 320GB bị chết cơ
Rate this post

– Khôi phục dữ liệu ổ cứng Western 320GB model: WD3200AAJS cho khách hàng (o988708908) ngày 19/7/2016. Ổ cứng được mang đến trong tình trạng không hoạt động. Sau khi kỹ thuật tiến hành kiểm tra xác định ổ cứng bị chết cơ. Tất cả dữ liệu được khôi phục thành công và bàn giao cho khách hàng.

khôi phục dữ liệu WD3200AAJS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *