Khôi phục dữ liệu ổ cứng Western 320GB đầu từ hỏng

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Western 320GB đầu từ hỏng
Rate this post

– Ngày 7/2/2017 khôi phục dữ liệu ổ cứng cho anh Đức (O932326616). hdd Western 320GB model: WD3200BPVT. Hiện tượng  ổ cứng không nhận trong windows, sau khi kiểm tra xác định ổ cứng hỏng đầu từ. Data của khách hàng được recover thành công trong ngày.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *