Home / KHÁCH HÀNG / Khôi phục dữ liệu ổ cứng Western 320GB đầu từ hỏng

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Western 320GB đầu từ hỏng

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Western 320GB đầu từ hỏng
Rate this post

– Ngày 7/2/2017 khôi phục dữ liệu ổ cứng cho anh Đức (O932326616). hdd Western 320GB model: WD3200BPVT. Hiện tượng  ổ cứng không nhận trong windows, sau khi kiểm tra xác định ổ cứng hỏng đầu từ. Data của khách hàng được recover thành công trong ngày.

Check Also

6796 ổ cứng Samsung 1TB đĩa kém

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung 1TB đĩa kém

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung 1TB đĩa kém5 (100%) 1 vote Ngày 16-9-2017 …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *