Khôi phục dữ liệu ổ cứng Western 320GB đầu từ lỗi

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Western 320GB đầu từ lỗi
Rate this post

– Ngày 17/11/2016 khôi phục dữ liệu ổ cứng Western 320GB model: WD3200AAKX cho anh Bách(O934413117). Ổ không nhận. Nguyên nhân đầu từ lỗi, đĩa kém. Tất cả dữ liệu được phục hồi và bàn giao cho khách hàng sau 1 ngày.

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Western 320GB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *