Khôi phục dữ liệu ổ cứng Western 320GB đầu từ lỗi

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Western 320GB đầu từ lỗi
Rate this post

– Ngày 28/10/2016 khôi phục dữ liệu ổ cứng Western 320GB model: WD3200BEVT cho anh Vương (O978389892). Tình trạng ổ không nhận. Nguyên nhân lỗi 1/3 đầu từ.  Sau 2 ngày dữ liệu được phục hồi và bàn giao cho khách hàng.

Ổ cứng Western 320GB model: WD3200BEVT.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *