Home / KHÁCH HÀNG / Khôi phục dữ liệu ổ cứng Western 320GB mất dữ liệu do Ghost nhầm

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Western 320GB mất dữ liệu do Ghost nhầm

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Western 320GB mất dữ liệu do Ghost nhầm
Rate this post

– Ngày 22/12/2016 khôi phục dữ liệu ổ cứng Western  320GB model: WD3200AAKX cho anh Tuấn Anh(O983636632). Nguyên nhân  mất dữ liệu do Ghost nhầm. Dữ liệu được lấy lại toàn bộ và bàn giao cho khách hàng sau 1 ngày.

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Western 320GB

Check Also

6798 ổ cứng di động Western 1TB bị hỏng 1/4 đầu từ

Cứu dữ liệu ổ cứng di động Western 1TB bị hỏng 1/4 đầu từ

Cứu dữ liệu ổ cứng di động Western 1TB bị hỏng 1/4 đầu từ5 (100%) …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *