Home / KHÁCH HÀNG / Khôi phục dữ liệu ổ cứng Western 320GB ổ cứng bị lỗi đầu từ

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Western 320GB ổ cứng bị lỗi đầu từ

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Western 320GB ổ cứng bị lỗi đầu từ
Rate this post

– Ngày 12/9/2016 khôi phục dữ liệu ổ cứng Western 320GB model: WD3200AAJS cho anh Sang(o976643888). Nguyên nhân ổ cứng bị lỗi đầu từ. Sau 1 ngày chúng tôi đã phục toàn bộ dữ liệu và bàn giao cho khách hàng.

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Western 320GB

Check Also

7026 ổ cứng Seagate 250GB hỏng đầu từ

Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 250GB hỏng đầu từ

Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 250GB hỏng đầu từ5 (100%) 1 vote Ngày 16-11-2017 …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *