Khôi phục dữ liệu ổ cứng Western 500GB chạy Recover mất dữ liệu

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Western 500GB chạy Recover mất dữ liệu
Rate this post

– Ngày 12/10/2016 khôi phục dữ liệu ổ cứng Western 500GB model: WD5000LPVX cho anh Phong (O979014006). Do chạy Recover mất dữ liệu. Ngay trong ngày dữ liệu được lấy lại toàn bộ và bàn giao cho khách hàng.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *