Home / KHÁCH HÀNG / Khôi phục dữ liệu ổ cứng Western 500GB chết cơ

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Western 500GB chết cơ

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Western 500GB chết cơ
Rate this post

– Ngày 20/10/2016 khôi phục dữ liệu ổ cứng Western 500GB model: WD5000LPVX cho anh Duy(o984731035). Ổ không nhận. Nguyên nhân chết cơ, đĩ kém. Sau 2 ngày dữ liệu được phục hồi và bàn giao cho khách hàng.

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Western 500GB

Check Also

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung 500GB hỏng đầu từ

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung 500GB hỏng đầu từRate this post Ngày 13-9-2017 …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *