Khôi phục dữ liệu ổ cứng Western 500GB chết cơ

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Western 500GB chết cơ
Rate this post

– Ngày 30/12/2016 khôi phục dữ liệu ổ cứng Western 500GB model: WD5000LMVW cho chị Thủy (O982309298).  Tình trạng ổ không nhận do chết cơ, đĩa kém. Toàn bộ dữ liệu được lấy lại cho khách hàng sau 1 ngày.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *