Khôi phục dữ liệu ổ cứng Western 500GB chết cơ

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Western 500GB chết cơ
Rate this post

– Ngày 14/10/2016  khôi phục dữ liệu ổ cứng Western 500GB model: WD5000LPVX cho anh Long (O912946886). Tình trạng ổ không nhận. Nguyên nhân chết cơ. Toàn bộ dữ liệu được phục hồi sau 1 ngày.

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Western 500GB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *