Home / KHÁCH HÀNG / Khôi phục dữ liệu ổ cứng Western 500GB đầu từ hỏng

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Western 500GB đầu từ hỏng

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Western 500GB đầu từ hỏng
5 (100%) 1 vote

– Ngày 10/12/2016 khôi phục dữ liệu ổ cứng Western 500GB model: WD5000LMVW cho anh Hiệp(O983329556). Ổ không nhận do đầu từ hỏng, đĩa kém. Dữ liệu được lấy lại toàn bộ cho khách hàng.

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Western 500GB

Check Also

6798 ổ cứng di động Western 1TB bị hỏng 1/4 đầu từ

Cứu dữ liệu ổ cứng di động Western 1TB bị hỏng 1/4 đầu từ

Cứu dữ liệu ổ cứng di động Western 1TB bị hỏng 1/4 đầu từ5 (100%) …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *