Khôi phục dữ liệu ổ cứng Western 500GB đầu từ hỏng

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Western 500GB đầu từ hỏng
5 (100%) 1 vote

– Ngày 10/12/2016 khôi phục dữ liệu ổ cứng Western 500GB model: WD5000LMVW cho anh Hiệp (O983329556). Ổ không nhận do đầu từ hỏng, đĩa kém. Dữ liệu được lấy lại toàn bộ cho khách hàng.

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Western 500GB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *