Khôi phục dữ liệu ổ cứng Western 500GB Ghost nhầm

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Western 500GB Ghost nhầm
Rate this post

Ngày 07/01/2017 khôi phục dữ liệu ổ cứng Western 500GB model: WD5000AAKX cho anh Sơn(O944625086). Tình trạng do Ghost nhầm vào ổ chứa dữ liệu, ổ đang lỗi MBR các phân vùng không mở được. Sau 2 ngày toàn bộ dữ liệu được phục hồi cho khách hàng.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *