Home / KHÁCH HÀNG / Khôi phục dữ liệu ổ cứng Western 500GB hỏng 1/4 đầu từ

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Western 500GB hỏng 1/4 đầu từ

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Western 500GB hỏng 1/4 đầu từ
5 (100%) 1 vote

– Ngày 28/8/2017 khôi phục dữ liệu ổ cứng  cho anh Đức(O981769366). Nguyên nhân ổ cứng Western 500GB model:WD5000BEVT được anh mang đến trong tình trạng hỏng 1/4 đầu từ, đĩa kém. Cứu dữ liệu-137 Nguyễn Ngọc Vũ đã recover toàn bộ data cho anh  sau 1 ngày.

Khôi phục dữ liệu-Western-500GB

Check Also

6774 ổ cứng Seagate 250GB bị xóa nhầm

Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 250GB bị xóa nhầm

Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 250GB bị xóa nhầm5 (100%) 1 vote Ngày 21-9-2017 …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *