Khôi phục dữ liệu ổ cứng Western 500GB hư đầu từ

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Western 500GB hư đầu từ
Rate this post

Ngày 15/2/2017 khôi phục data cho anh Dũng (O972940738). Ổ cứng Desktop 500GB model: WD5000BMVW ổ cứng có hiện tượng không nhận. Nguyên nhân bị 1/3 đầu đọc. Data được lấy lại sau 2 ngày.

khoi phuc du lieu WD5000BMVW

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *