Khôi phục dữ liệu ổ cứng Western 500GB do Virus mã hóa dữ liệu

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Western 500GB do Virus mã hóa dữ liệu
4.2 (83.33%) 6 votes

– Ngày 8/10/2016 khôi phục dữ liệu ổ cứng Western 500GB model: WD5000AAKX cho anh Long (O968765656). Nguyên nhân do Virus mã hóa dữ liệu. Sau 2 ngày toàn bộ dữ liệu được phục hồi và bàn giao cho khách hàng.

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Western 500GB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *