Home / KHÁCH HÀNG / Khôi phục dữ liệu ổ cứng Western 640GB chết cơ

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Western 640GB chết cơ

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Western 640GB chết cơ
Rate this post

– Ngày 30/8/2016 khôi phục dữ liệu ổ cứng Western 640GB model: WD6400BPVT cho anh Cường(o933 422 868). Khách hàng mang ổ cứng đến trong tình trạng ổ không sử dụng được. Sau khi kiểm tra xác định ổ cứng chết cơ, đĩa kém. Sau 2 ngày, chúng tôi đã phục hồi toàn bộ dữ liệu cho khách hàng.

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Western 640GB

Check Also

6774 ổ cứng Seagate 250GB bị xóa nhầm

Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 250GB bị xóa nhầm

Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 250GB bị xóa nhầm5 (100%) 1 vote Ngày 21-9-2017 …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *