Khôi phục dữ liệu ổ cứng Western 640GB chết cơ

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Western 640GB chết cơ
Rate this post

– Ngày 30/8/2016 khôi phục dữ liệu ổ cứng Western 640GB model: WD6400BPVT cho anh Cường (o933 422 868). Khách hàng mang ổ cứng đến trong tình trạng ổ không sử dụng được. Sau khi kiểm tra xác định ổ cứng chết cơ, đĩa kém. Sau 2 ngày, chúng tôi đã phục hồi toàn bộ dữ liệu cho khách hàng.

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Western 640GB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *