Khôi phục dữ liệu ổ cứng Western 80GB bị chết cơ

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Western 80GB bị chết cơ
Rate this post

Ngày 18/4/2017 khôi phục data ổ cứng cho anh Tú (O904981828). Ổ cứng máy tính Western 80GB model: WD800JD bị chết cơ. Tất cả Data được khôi phục thành công cho khách hàng.

Khôi phục dữ liệu WD800JD

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *