Khôi phục dữ liệu ổ cứng Western 80GB chết cơ

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Western 80GB chết cơ
Rate this post

– Ngày 12/12/2016 khôi phục dữ liệu ổ cứng Western 80GB model: WD800 cho anh An(O985579002). Ổ không nhận do chết cơ, đĩa kém. Dữ liệu được lấy lại 100% cho khách hàng sau 2 ngày.

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Western 80GB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *