Home / KHÁCH HÀNG / Khôi phục dữ liệu ổ cứng Western 80GB chết cơ

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Western 80GB chết cơ

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Western 80GB chết cơ
Rate this post

– Ngày 17/10/2016 khôi phục dữ liệu ổ cứng Western 80GB model: WD800JD cho anh Thiện ở Hải Phòng(o988145377). Nguyên nhân chết cơ. Tất cả dữ liệu được phục hồi và bàn giao cho khách hàng.

Ổ cứng Western 80GB model: WD800JD.

Check Also

7140 ổ cứng Western 160GB bị lỗi đầy từ

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 160GB bị lỗi đầy từ

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 160GB bị lỗi đầy từ5 (100%) 1 vote …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *