Khôi phục dữ liệu ổ cứng Western bad

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Western bad
Rate this post

Bàn giao toàn bộ dữ liệu vào ngày 22/03/2016 cho chị Chinh – 0988903477. Khách hàng yêu cầu khôi phục dữ liệu ổ cứng Western 80GB model: WD800VE. Ổ cứng của khách hàng bị mất dữ liệu do đã định dạng lại máy tính. Qua kiểm tra ổ cứng bị bad nhẹ và đã copy đè dữ liệu.

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Western bad

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *