Khôi phục dữ liệu ổ cứng Western bị chết cơ

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Western bị chết cơ
Rate this post

Chúng tôi tiến hành làm việc và bàn giao lại dữ liệu Chị Linh – 0943986019. Khách hàng yêu cầu khôi phục dữ liệu ổ cứng Western 500Gb, Model: WD500AAKS vào ngày 14/04/2016. Ổ cứng  được khách hàng mang tới trong tình trạng không nhận trong windows. Nguyên nhân sau khi kiểm tra do ổ cứng bị chết cơ.

Khôi phục dữ liệu WD500AAKS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *