Khôi phục dữ liệu ổ cứng Western bị format

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Western bị format
Rate this post

Ngày 28/05/2014 Khôi phục dữ liệu ổ cứng Western cho anh Tuấn_0936683988. Ổ cứng Model: WD2500AAKX. Ổ cứng Western 250Gb ổ bị format đã chạy phần mềm nhưng không thành công.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *