Khôi phục dữ liệu ổ cứng Western cháy mạch

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Western cháy mạch
Rate this post

Ổ cứng Western 1TB model: WD10EZEX  mang tới trong tình trạng không nhận. Kỹ thuật tiến hành kiểm tra nguyên nhân do ổ cứng cháy nổ mạch, cơ kêu lạch cạch. Khách hàng đã yêu cầu khôi phục dữ liệu ổ cứng Western vào ngày 22/04/2016. Toàn bộ dữ liệu đã bàn giao dữ liệu lại cho khách hàng khách hàng – 0168638xxxx. Khách hàng yêu cầu ẩn thông tin

 

Khôi phục dữ liệu WD10EZEX

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *