Khôi phục dữ liệu ổ cứng Western cháy nổ mạch

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Western cháy nổ mạch
Rate this post

Ổ cứng Model: WD500AAKX được khách hàng mang tới yêu cầu khôi phục dữ liệu ổ cứng Western, mang tới trong tình trạng không nhận. Kỹ thuật tiến hành kiểm tra nguyên nhân do ổ cứng bị cháy nổ mạch, cơ kêu lạch cạch. Ngày 04/05/2016 công ty tiến hành bàn giao lại toàn bộ dữ liệu cho Anh Thường – 0973938282.

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Western cháy nổ mạch

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *