Khôi phục dữ liệu ổ cứng Western gộp ổ

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Western gộp ổ
Rate this post

Ổ cứng mang tới bị mất dữ liệu do trong quá trình cài đặt windows đã thao tác nhầm nên toàn bộ dữ liệu bị mất, các phân vùng bị gộp lại. Anh Thắng – 0966605567 yêu cầu khôi phục dữ liệu ổ cứng Western 80GB model: WD80JD vào ngày 19/03/2016. Đã bàn giao dữ liệu.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *