Khôi phục dữ liệu ổ cứng Western hỏng 1/3 đầu từ

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Western hỏng 1/3 đầu từ
Rate this post

Anh Sơn – 0932282528 mang ổ cứng 500GB model: WD5000BPVT tới khôi phục dữ liệu ổ cứng Western cắm vào máy tính bị treo. Qua kiểm tra xác định ổ cứng hỏng 1/3 đầu từ vào ngày 07/05/2016. Chúng tôi đã bàn giao dữ liệu cho khách hàng sau 48h

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Western hỏng 1/3 đầu từ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *