Khôi phục dữ liệu ổ cứng Western hỏng 2/8 đầu từ

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Western hỏng 2/8 đầu từ
Rate this post

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Western 2TB model: WD20NMVW vào ngày 10/6/2016. Tình trạng ổ cứng mang tới không nhận, qua kiểm tra nguyên nhân do ổ cứng bị hỏng 2/8 đầu từ. Toàn bộ dữ liệu sau khi được phục hồi thành công được bàn giao lại cho chị Vân – 01687718888.

khôi phục dữ liệu WD20NMVW

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *