Khôi phục dữ liệu ổ cứng Western hỏng 2/8 đầu từ

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Western hỏng 2/8 đầu từ
Rate this post

Tình trạng ổ cứng không nhận. Nguyên nhân sau khi kiểm tra ổ bị hỏng 2/8 đầu từ. Ngày 15/04/2016 khôi phục dữ liệu ổ cứng Western (Red)3TB model: WD30EFRX cho chị Trang – 0902863368. Sau 2 ngày làm việc chúng tôi đã hoàn trả lại dữ liệu.

cứu dữ liệu WD30EFRX

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *