Khôi phục dữ liệu ổ cứng Western hỏng đầu từ

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Western hỏng đầu từ
1 (20%) 1 vote

Ổ cứng Model: WD7500BPVX được mang tới trong tình trạng không nhận ổ. Qua kiểm tra chúng tôi xác định ổ cứng bị chết cơ, hỏng 1/3 đầu từ. Khách hàng đã yêu cầu lấy dữ liệu 3/3 đầu từ. Ngày 27/03/2016 Khôi phục dữ liệu ổ cứng cho Anh Cường – 0936044403. Đã bàn giao dữ liệu

khôi phục dữ liệu WD7500BPVX

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *