Home / KHÁCH HÀNG / Khôi phục dữ liệu ổ cứng Western laptop hỏng cơ

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Western laptop hỏng cơ

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Western laptop hỏng cơ
Rate this post

Bàn giao toàn bộ dữ liệu lại cho anh Úy – 01694450543. Khách hàng yêu cầu khôi phục dữ liệu ổ cứng Western laptop 320GB model: WD3200BEVT. Ổ cứng  bị gãy mạch, sau khi kiểm tra ổ cứng bị hỏng mạch, hỏng cơ. Dữ liệu được bàn giao vào ngày 07/03/2016.

Khôi phục dữ liệu 7.3.06.WD3200BEVT

Check Also

7309 Seagate 500GB mất định dạng

Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 250Gb mất định dạng ổ E

Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 250Gb mất định dạng ổ E5 (100%) 1 vote …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *