Khôi phục dữ liệu ổ cứng Western lỗi đầu từ

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Western lỗi đầu từ
Rate this post

Ổ cứng Western 80GB model: WD800JD được anh Minh – 0987805272 mang tới yêu cầu khôi phục dữ liệu ổ cứng Western vào ngày 12/05/2016. Ổ cứng có hiện tượng không vào được hệ điều hành. Chúng tôi tiến hành kiểm tra xác định ổ cứng lỗi đầu từ. Tất cả dữ liệu của khách hàng được phục hồi và bàn giao lại cho anh Minh sau 1 ngày.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *