Khôi phục dữ liệu ổ cứng Western mất dữ liệu

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Western mất dữ liệu
Rate this post

Ngày 07/07/2014 Khôi phục dữ liệu ổ cứng Western cho chị Hiền – 0915194787. Ổ cứng Model: WD3200BPVT. Ổ cứng Western 320Gb trong máy sony vaio. Mất dữ liệu do khôi phục cài đặt gốc, đã chạy phần mềm khôi phục dữ liệu nhưng không thành công. Dữ liệu trả cho khách hàng ngay trong ngày.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *