Khôi phục dữ liệu ổ cứng Western mất dữ liệu

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Western mất dữ liệu
Rate this post

Ổ cứng 500GB model: WD500BPKT.  Do thao tác nhầm trong quá trình ghost lại máy nên các phân vùng của ổ cứng gộp lại thành 1, mất dữ liệu. Ngày 30/05/2016 khôi phục dữ liệu ổ cứng Western cho anh Bình – 0901811072. Đã bàn giao dữ liệu cho khách hàng

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Western mất dữ liệu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *