Khôi phục dữ liệu ổ cứng Western máy bàn đĩa kém

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Western máy bàn đĩa kém
Rate this post

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Western máy bàn dung lượng 160Gb, Model: WD1600AAJS vào ngày 15/6/2016. Hdd mang tới trong tình trạng không nhận, nguyên nhân do hỏng  đầu từ đĩa kém. Toàn bộ dữ liệu sau khi được phục hồi thành công được bàn giao lại cho Chị Linh – 0934683685

4929-Linh-Western-160Gb

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *