Khôi phục dữ liệu ổ cứng Western PC kêu lọc cọc

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Western PC kêu lọc cọc
Rate this post

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Western PC vào ngày 18/05/2016. Ổ cứng Western 250GB, model: WD2500AAKX mang tới trong tình trạng không nhận ổ phát ra tiếng kêu lọc cọc. Qua  kiểm tra xác định ổ bị chết cơ. Toàn bộ dữ liệu đã được bàn giao lại cho anh Bạo – 01694275555

Khôi phục dữ liệu WD2500AAKX

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *