Khôi phục dữ liệu ổ hdd Western hỏng

Rate this post

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Western 500Gb, model: WD5000LMVVW  vào ngày 07/06/2016. Tình trạng ổ cứng bị hỏng ½ đầu từ. dữ liệu sau khi phục hồi thành công đã bàn giao lại cho Chị Thi – 0903433688

Khôi phục dữ liệu WD5000LMVVW

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now Button