Khôi phục dữ liệu ổ Hitachi hỏng 1/4 đầu từ

Khôi phục dữ liệu ổ Hitachi hỏng 1/4 đầu từ
Rate this post

Tình trạng mang tới bị hỏng ¼ đầu từ. khách hàng yêu cầu khôi phục dữ liệu ổ Hitachi cho anh Quân – 0906050540 vào ngày 23/03/2016. Sau 24h toàn bộ dữ liệu đã bàn giao lại cho khách hàng. Ổ cứng Hitachi laptop 640GB model: HTS547564 A9E384.

Khôi phục dữ liệu ổ Hitachi hỏng 1/4 đầu từ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *