Home / KHÁCH HÀNG / Khôi phục dữ liệu ổ Hitachi lỗi cơ đã can thiệp

Khôi phục dữ liệu ổ Hitachi lỗi cơ đã can thiệp

Khôi phục dữ liệu ổ Hitachi lỗi cơ đã can thiệp
Rate this post

Ngày 07/02/2013, Khôi phục dữ liệu ổ Hitachi lỗi cơ đã can thiệp cho Anh Khánh_0979761183. Ổ cứng Hitachi 250G bị lỗi cơ đã bị can thiệp.

Check Also

7140 ổ cứng Western 160GB bị lỗi đầy từ

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 160GB bị lỗi đầy từ

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 160GB bị lỗi đầy từ5 (100%) 1 vote …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *