Home / KHÁCH HÀNG / Khôi phục dữ liệu ổ Hitachi lỗi cơ đã can thiệp

Khôi phục dữ liệu ổ Hitachi lỗi cơ đã can thiệp

Khôi phục dữ liệu ổ Hitachi lỗi cơ đã can thiệp
Rate this post

Ngày 07/02/2013, Khôi phục dữ liệu ổ Hitachi lỗi cơ đã can thiệp cho Anh Khánh_0979761183. Ổ cứng Hitachi 250G bị lỗi cơ đã bị can thiệp.

Check Also

6798 ổ cứng di động Western 1TB bị hỏng 1/4 đầu từ

Cứu dữ liệu ổ cứng di động Western 1TB bị hỏng 1/4 đầu từ

Cứu dữ liệu ổ cứng di động Western 1TB bị hỏng 1/4 đầu từ5 (100%) …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *