Khôi phục dữ liệu ổ laptop Hitachi chết cơ

Khôi phục dữ liệu ổ laptop Hitachi chết cơ
Rate this post

Toàn bộ dữ liệu được phục hồi và bàn giao lại cho khách hàng anh Minh – 0918247164. Khách hàng yêu cầu khôi phục dữ liệu ổ laptop Hitachi vào ngày 25/02/2016. ổ cứng dung lượng 160Gb. Toàn bộ dữ liệu được bàn giao lại cho khách hàng.

khoi phuc du lieu 25.2.06.Hitachi 160GB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *