Khôi phục dữ liệu ổ Samsung HD163GJ chết cơ

Khôi phục dữ liệu ổ Samsung HD163GJ chết cơ
Rate this post

Khôi phục dữ liệu ổ Samsung 160Gb model: HD163GJ mang tới trong tình trạng không nhận ổ cứng. Sau khi kiểm tra nguyên nhân ổ không nhận là do chết cơ. Ngày 23/01/2016 công ty đã xử lý và bàn giao toàn bộ dữ liệu cho khách hàng chị Thư – 0985833273.

khoi phuc du lieu 23.1.06.HD163GJ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *