Home / KHÁCH HÀNG / Khôi phục dữ liệu ổ Western bị lỗi cơ, kiến chui

Khôi phục dữ liệu ổ Western bị lỗi cơ, kiến chui

Khôi phục dữ liệu ổ Western bị lỗi cơ, kiến chui
Rate this post

Ngày 20/02/2013, Khôi phục dữ liệu ổ Western cho anh Hùng_0973526116. Ổ cứng Model: WD1600BEVS. Ổ cứng western 160G bị lỗi cơ, kiến chui.

Check Also

6798 ổ cứng di động Western 1TB bị hỏng 1/4 đầu từ

Cứu dữ liệu ổ cứng di động Western 1TB bị hỏng 1/4 đầu từ

Cứu dữ liệu ổ cứng di động Western 1TB bị hỏng 1/4 đầu từ5 (100%) …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *