Khôi phục dữ liệu Samsung 500GB

Khôi phục dữ liệu Samsung 500GB
Rate this post

– Ngày 27/2/2017 cuudulieuhdd.com có tiếp nhận ổ cứng của anh Bình (O966612022). Ổ cứng máy bàn Samsung 500GB model: HD502HJ được khách hàng mang đến trong trạng thái đầu từ bị lỗi. Sau 1 ngày data được khôi phục và bàn giao lại cho khách hàng.

Khôi phục dữ liệu HD502HJ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *